1938

Hofstaat:

Königspaaar: Alois Aengen-Eyndt u. Käthe Pasch
Ministerpaar links: Johannes Mott u. Else Hinkers
Ministerpaar rechts: gerhard Vermöhlen u. Hedwig Aengen-Eyndt

Pfeillinks.gif (9594 Byte)Pfeilrechts.gif (9605 Byte)
1937 1939