1936

Der Hofstaat:

Königspaar: Johannes Mott u. Maria Aengen-Eyndt
Ministerpaar links: Alois Aengen-Eyndt u. Maria Mott
Ministerpaar rechts: Heinrich Jentjens u. Erna Lohmann

Pfeillinks.gif (9594 Byte)Pfeilrechts.gif (9605 Byte)
1935 1937