1972

1972_1.jpg (23367 Byte)
Der Hofstaat
Königspaar: Wilhelm u. Hanni Wans geb. Dirks
Thronpaar links: Heinrich u. Paula Gietmann geb. Pieper
Thronpaar rechts: Paul u. Margret Otten geb. Grundmann

Buttonzuruck.gif (2599 Byte)

Pfeillinks.gif (9594 Byte)Pfeilrechts.gif (9605 Byte)
1971 1973