1970

1970_1.JPG (29778 Byte)
Der Hofstaat

Königspaar: Willi Düngelhoef u. Klara Esser
Thronpaar links: Johannes Peters u. Hanni Holtmann
Thronpaar rechts: Johannes Heussen u. Gertrud Wormland

 

Buttonzuruck.gif (2599 Byte)

Pfeillinks.gif (9594 Byte)Pfeilrechts.gif (9605 Byte)
1969 1971