1957

1957_1.JPG (33922 Byte)

Der Hofstaat:

Königspaar: Theo u. Agnes Brammen geb. Stelkens
Thronpaar links: Willi u. Mathilde Schattmann geb. Wolters
Thronpaar rechts: Gerhard Ingenbleek u. Maria Jentjens

Buttonzuruck.gif (2599 Byte)

Pfeillinks.gif (9594 Byte)Pfeilrechts.gif (9605 Byte)
1956 1958